Naar een nieuw pedagogisch DNA

Gepersonaliseerd leren - Passend onderwijs 

Het onderwijs bevindt zich in een transitiefase van klassikaal onderwijs naar gepersonaliseerd leren. Dit congres laat zien waarom deze transitie noodzakelijk is en reikt ideeŽn en voorbeelden aan hoe deze succesvol kan verlopen. 

  • Dinsdag 24 november 2015
  • Congrescentrum Connexion Point, Amersfoort
  • Het congres is bedoeld voor schooldirecteuren, schoolbesturen, directeuren samenwerkingsverbanden en directeuren Pabo's.

Programma

Vanaf 9:15 

Ontvangst en registratie10:00

Leuke opening door Peter Heerschop10:15

Naar een nieuw onderwijsmodel op basis van gepersonaliseerd leren

Jan Hendrickx

Na het verhaal van Jan ontkom je er niet meer aan: Gepersonaliseerd leren is noodzakelijk.
En hoe je dat kunt bewerkstelligen, daar komt ook een antwoord op.11:05

Pedagogische tact als antwoord op uitval en buitensluiten

Marcel van Herpen

Na al zijn ervaringen, studies en gesprekken trekt Van Herpen een conclusie:
1. Leraren willen allemaal ongeveer hetzelfde en hebben allemaal ongeveer dezelfde zorgen.
2. Leraren zoeken de oorzaken van problemen soms buiten zichzelf.
3. Leraren staan soms vormen van ontkoppelingen -zoals 'buitensluiten en uitval'- toe.
4. Er is maar een manier om die ontkoppelingen het hoofd te bieden: Verbondenheid!

Van Herpen vertelt geen verhaal uit ongenoegen of rancune, maar een verhaal uit liefde voor het vak van leraar, uit liefde voor de kinderen. Om het onderwijs de goede richting in te krijgen, is zijn strategie eenvoudig. Als we niet de goede kant opgaan, moeten we omdraaien. Wie? Jij! Wie anders?
Als jij het doet, kunnen andere volgen. Wezenlijke veranderingen komen niet van boven- of van buitenaf. Als je op iemand anders wacht, wacht je op niemand.

En ja... dat vraagt moed.
Maar je moet weten: de kinderen zijn er al klaar voor!11:55

De nieuwe kleren van de leerkracht

Jetta Franssen

In transitie: van leerkracht als "schaap met 5 poten", naar de leerkracht "special design".12:30

Lunch13:15

Kent gepersonaliseerd leren grenzen? 

Jan Heijmans

Leren kan levenslang altijd en overal. Leren kan formeel en informeel zijn. Leren is reŽel en virtueel. Kortom vanuit het perspectief van een lerende lijken er geen grenzen voor gepersonaliseerd leren te zijn. Om met Biesta te spreken: 'Bij subjectwording leert de mens in de wereld te zijn'. Onderwijs heeft echter ook een kwalificerende en een socialiserende opdracht. Kantelaars en innovatoren in het onderwijs zoeken vooral de experimenteerruimte buiten het systeem. Ik verken met u wat er binnen het systeem (niet) mogelijk is. 13:55

Buitensluiten en uitval van kinderen als gevolg van methodeverslaving

John van Meekeren

De kwaliteit van onderwijsinnovatie wordt beÔnvloed door goed personeelsbeleid. Leerkrachten moeten ondersteund worden om hun bevlogenheid om te zetten in effectief vakmanschap. Leerkrachten moeten geen kennis in kinderen stoppen, maar deze er samen uithalen. Kinderen die werken, vervelen zich niet.
Als bestuurder geeft John de richting aan waar het naartoe moet, en hij weet maar al te goed dat hij erg afhankelijk is van zijn medewerkers. Zowel van de directeuren op de scholen als de andere medewerkers. Zij moeten het iedere dag in de school waarmaken. Hij is ervan overtuigd dat onderwijsinnovatie - en de verandering daarin - moet komen vanuit de medewerkers zelf, vanuit de basis. We hoeven niet te wachten op de minister, de staatssecretaris, de inspectie. Nee, wij samen! Medewerkers en Stichting, samen geven we vorm aan innovatie en doen dat vanuit vakmanschap en kracht.

Je hoeft niemand te vrezen, behalve jezelf.

Als jij niet beweegt, komt er niets in beweging.
Als je wacht op iemand die jou in beweging zet, ben je te laat.14:35

Pauze14:55

We need a new pedagogical DNA

Greg Whitby

Greg Whitby will show you why a complete switch in thinking and acting by teachers is necessary for education in the 21st century.16:00

Verrassende afsluiting

Peter Heerschop16:30

Uitreiking boek "Ik de leraar" van Marcel van Herpen en eindeUitverkocht

Het congres is helemaal UITVERKOCHT. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Kosten

De kosten voor het congres zijn EUR 295,- per deelnemer exclusief BTW en inclusief lunch, consumpties en het boek 'Ik, de leraar' van Marcel van Herpen.

Inschrijfbewijs/factuur

Na uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving. De factuur wordt separaat gemaild naar het door u opgegeven mailadres. Het bedrag kunt u overmaken op rekening: NL86 RABO 0135 162866 t.n.v. EXOVA B.V. onder vermelding van het rekeningnummer en naam van de bezoekende organisatie/instelling.

Annuleren

Bij verhindering kan een collega van uw inschrijving gebruik maken. Geef dit door via info@exova.nl. Annulering tot twee weken voor de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van EUR 50,- administratiekosten. Bij annulering binnen twee weken voor aanvangsdatum, bent u het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Met het versturen van uw aanmelding is de inschrijving definitief.

Sprekers

Greg Whitby

Executive Director of Schools in the Catholic Diocese of Parramatta, Australia

Greg Whitby has led a system of Catholic schools in both the Dioceses of Wollongong and now Parramatta Read more

Read more on his blog Jan Hendrickx

Oprichter en directeur EXOVA

Was in zijn vorig onderwijsleven (1965-2005) leraar en directeur in het basisonderwijs. Read more

"Mijn droom is een kanteling in het onderwijs te bewerkstelligen en een systeem dat in de kern al 150 jaar bestaat om te buigen naar echt kindgericht onderwijs."

www.exova.nlMarcel van Herpen

Medeoprichter en eindverantwoordelijk trajecten Pedagogische Tact en Leiderschap, NIVOZ 

Marcel van Herpen stond aan de wieg van de eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland. Read more

Zie: marcelvanherpen.nlPeter Heerschop

Cabaretier

Peter Heerschop (1960) is cabaretier, acteur, televisieprogrammamaker, schrijver, columnist en leraar. Jetta Franssen

Onderwijsadviseur EXOVA, opleider Iselinge Hogeschool

Jetta Franssen is als Onderwijsadviseur EXOVA en Opleider in Iselinge Hogeschool dagelijks aan de slag met onderwijs-innovatie. Read moreJohn van Meekeren

Bestuursvoorzitter SKOD/Fidarda

John van Meekeren heeft tot 2005 gewerkt als manager en directeur in de gezondheidszorg, respectievelijk voor gehandicapten en ouderenzorg. Read more Jan Heymans

Bestuurder van de Katholieke Pabo Zwolle

Jan Heijmans is een dwarsdenker, veranderaar en optimist. Hij begint vaak waar anderen het even niet meer weten. De rode draad in zijn werk en leven: "What's your next step?"
Read more

Zie: www.denkspeeltuin.nlLocatie

Congrescentrum Connexion Point

Natriumweg 6 

3812 PV Amersfoort 


Routebeschrijving

Organisatie

EXOVA BV
Elzenlaan 7
5941 EC Velden

info@exova.nl
www.exova.nl